Łoś – majestatyczny ssak pod ochroną czy dozwolony cel dla myśliwych?

Największa populacja łosi znajduje się w Kanadzie, Alasce, Rosji, USA, Białorusi, Łotwie oraz krajach skandynawskich – Szwecji, Norwegii i Finlandii. To właśnie w tych miejscach legalne polowania na łosie są możliwe ze względu na dużą liczbę tych zwierząt i brak ryzyka ich wyginięcia. Warto jednak zauważyć, że myśliwi muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia i licencje, aby móc uczestniczyć w polowaniu. Mimo że łosie nie są chronione w wymienionych regionach, myśliwi muszą przestrzegać lokalnych przepisów i mogą polować tylko podczas sezonu łowieckiego.

Niestety, liczba łosi w Europie maleje z powodu polowań oraz niszczenia ich naturalnych siedlisk poprzez karczowanie lasów i suszenie terenów. Na Półwyspie Skandynawskim żyje obecnie około 300 tysięcy łosi. W Europie Zachodniej i na Kaukazie gatunek ten wyginął całkowicie. Od 2017 roku łosie są pod ścisłą ochroną na Ukrainie, gdzie populacja wynosiła wówczas około 6,5 tysiąca. Łosie zostały tam wpisane do Czerwonej Księgi i są uważane za gatunek chroniony.