Nowe sposoby finansowania projektów – zjawisko crowdlendingu

Obok szeroko znanego już na rynku crowfindingu wyrosła jego odmiana crowdlending, która jest alternatywnym sposobem finansowania przedsięwzięcia lub projektu. W tym artykule znajdziecie informacje na temat, czym jest to zjawisko. Przeczytacie także, co odróżnia je od crowdfundingu. I jakie są jego wady oraz zalety.

Co to jest crowdlending?

Crowdlending oznacza z języka angielskiego crowd -„tłum” i lending – „pożyczka”. Jest to podejście i zbiór zasad, w ramach których fundusze na realizację danego celu biznesowego gromadzi się z pożyczek. Te z kolei udzielane są przez osoby prywatne firmom lub innym osobom prywatnym. Kwoty pożyczek są łączone i deponowane pożyczkobiorcy za pomocą internetowych rynków kredytowych, które za swoją działalność pobierają wynagrodzenie w postaci prowizji. Głównym założeniem crowdlendingu jest stworzenie warunków i możliwości zaciągania pożyczek przez osoby i firmy, które posiadają niewielkie możliwości uzyskania kredytu bankowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy przyznanie kredytu wiąże się z relatywnie wysokimi stopami procentowymi. Zasadnicza różnica między crowdlendingiem, a crowdfundingiem polega na tym, że crowdlending oferuje inwestowanie pośrednie za pomocą pożyczek i bez nabywania prawa własności. Z kolei crowdfunding to inwestowanie bezpośrednie, które wiąże się z nabywaniem własności, a także udziałów i akcji w spółkach. W praktyce crowdlending najczęściej znajduje swoje zastosowanie na rynku nieruchomości.

Zalety i wady crowdlendingu

Największą zaletą crowdlendingu jest niska bariera wejścia inwestora. Nie musi on dysponować dużym kapitałem. Nie musi także borykać się z typowymi problemami związanymi z tą branżą, jak choćby zarządzanie nieruchomości i ich administracja. To również niższe koszty alternatywne, dostęp do szerokiej bazy inwestorów i przede wszystkim potencjalnie wysoka stopa zwrotu. Dodatkowo wszystko odbywa się online na dedykowanych platformach. Nie można jednak pominąć ważnej kwestii, jaką jest fakt, że cechą finansowania społecznościowego tak, jak wszystkich innych form inwestowania jest ryzyko. Pożyczkodawcy nie znają pożyczkobiorcy, a także często nie dysponują wiedzą i doświadczeniem związanym z takim sposobem inwestowania. Przez to mogą mieć mało realistyczne oczekiwania co do wysokości stopy zwrotu inwestycji, która jest przedmiotem ich zainteresowania.