Sztuczna Inteligencja w ONZ

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że AI jest nieodłącznym elementem postępu. Jej zadaniem jest wspomaganie działań człowieka i zastępowanie jego najprostszych czynności, swoimi automatycznymi, zaprogramowanymi działaniami.

Sztuczna Inteligencja w ONZ wiąże się z etyką AI w biznesie. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) apeluje o etyczną pracę z maszynami z AI. Zdaniem ekspertów trzeba zadbać o ochronę praw człowieka. Nadal to prawa, wartości i godność człowieka powinny być priorytetem dla firm, instytucji oraz maszyn i ludzi. Jest tak, ponieważ to na człowieku spoczywa odpowiedzialność prawna za maszyny, one natomiast nigdy nie powinny mieć takiej prawnej odpowiedzialności.

Tak zarysowany problem spowodował, że Sztuczna Inteligencja w ONZ została omawiana pod względem prawnym. Wywnioskowano, że czas na stworzenie infrastruktury prawnej odpowiedzialnej za prawa i rozwój AI. Człowiek ma zyskać wgląd w swoje dane osobowe, z możliwością ich samodzielnego korygowania, w tym usuwania. Wszystko to ma zapobiec inwigilacji gatunku ludzkiego przez maszyny. Dodatkowo powinno się wyliczyć zagrożenia płynące od AI i ich wpływ na środowisko naturalne.
Źródło: computerworld