Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako przyszłościowe i korzystne rozwiązanie

Odnawialne źródła energii, w tym energia wiatru, słoneczna, hydroenergia oraz biogaz wynikający z przetworzenia odpadów, są kluczowe dla krajów dążących do zrównoważonego rozwoju i aktywnej walki ze zmianami klimatu. Choć proces pozyskiwania takiej energii nie jest pozbawiony trudności, wynikających zarówno z bariery technologicznej jak i regulacji prawnych, to stanowią one cenne zasoby przyjazne dla środowiska naturalnego.

Unia Europejska wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Jest to istotny krok w obliczu globalnego ocieplenia i narastającej potrzeby ochrony klimatu. W efekcie porozumień klimatycznych, dyrektyw unijnych oraz presji społecznej, zarówno państwa członkowskie, jak i prywatne podmioty gospodarcze coraz chętniej inwestują w odnawialne źródła energii.

W Polsce również możemy zaobserwować dynamiczne zmiany w tym obszarze, chociaż często napotykają one na różne przeszkody. Obecna legislacja utrudnia rozwój farm wiatrowych – ustawowy wymóg dużej odległości od zabudowań mieszkalnych prowadzi do zahamowania ich budowy. Podobne problemy spotykają osoby decydujące się na produkcję prądu za pomocą paneli słonecznych. Zmiana przepisów w 2022 roku wpłynęła na warunki rozliczeń z dostawcami infrastruktury energetycznej, co sprawia, że takie inwestycje nie są już tak atrakcyjne ekonomicznie, jak przedtem.

Pomimo tych trudności, energia odnawialna ma solidne podstawy ekonomiczne. Coraz większą popularność zdobywają pompy ciepła spełniające standardy OZE. Choć farmy wiatrowe i słoneczne napotykają na wiele przeciwności, te które udało się zrealizować przed wprowadzeniem restrykcyjnych przepisów, przynoszą znakomite rezultaty pod względem wydajności energetycznej.

Niestety, stabilność produkcji energii z farm wiatrowych i słonecznych jest niewielka. Największym problemem jest brak możliwości składowania wytworzonej energii oraz niewystarczająca przepustowość linii przesyłowych dla prądu elektrycznego. Warto jednak pamiętać, że istnieją specjaliści zajmujący się doradztwem prawnym w zakresie OZE, którzy mogą wspierać inwestorów dążących do wykorzystania czystej energii przy jak najmniejszej emisji CO2.