Emerytura mieszana – komu przysługuje i jak jest obliczana?

Do pewnej grupy seniorów, w konkretnych sytuacjach, mogą być zastosowane tzw. zasady emerytury mieszanej. Ta specyficzna formuła opiera się na wykorzystaniu starego oraz nowego systemu emerytalnego do wyliczenia świadczeń. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia, w tym kto może skorzystać z tej formy świadczeń oraz jak jest ona wyliczana.

Rozważając definicję emerytury mieszanej, należy zaznaczyć, że jest to typ świadczenia, którego wielkość jest ustalana według dwóch różnych modeli – starych i nowych zasad emerytalnych.

Zależność między stosowaniem starych a nowych zasad w przypadku emerytury mieszanej wyglądała następująco dla osób osiągających wiek emerytalny w konkretnych latach. W roku 2009 wynosiła ona 80% dla starych zasad i 20% dla nowych. W 2010 roku proporcje te wynosiły odpowiednio 70% i 30%, w 2011 roku – 55% i 45%, w 2012 roku – 35 % i 65%, natomiast w latach 2013-2014, stosunek ten wynosił 20% dla starych zasad i 80% dla nowych.

Emerytura mieszana przysługuje konkretnym grupom osób. Są to ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny w latach 2009-2014 lub też ci, którzy mieli prawo do wcześniejszej emerytury w tym samym okresie. Dodatkowo, nie mogą być członkami otwartego funduszu emerytalnego lub muszą zgłosić chęć przekazania środków z tego funduszu na dochody budżetu państwa za pośrednictwem ZUS-u. Ten typ emerytury nie jest dostępny dla tych, którzy korzystali już z wcześniejszej emerytury przyznanej na podstawie dotychczasowych zasad. Dla tych, którzy otrzymali wcześniejsze emerytury według starych zasad, ich późniejsza emerytura powszechna będzie obliczona tylko według nowych zasad.