Zimowy gość z północy: skąd do nas przylatuje jemiołuszka?

Wśród różnorodności gatunków ptaków obecnych w Polsce, niektóre z nich opuszczają granice naszego kraju na okres zimy, podczas gdy inne – wręcz przeciwnie – wybierają Polskę jako swoje zimowe schronienie. Jednym z takich ptaków, które zasiedlają nasz kraj w okresie mroźnych miesięcy jest jemiołuszka. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom informacji na temat miejsca, skąd ten niesamowity gatunek pojawia się w naszej części świata, jak również przedstawić kilka intrygujących faktów dotyczących tych stworzeń. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z fascynującymi detalami dotyczącymi jemiołuszek!

Jako że jemiołuszka jest ptakiem, który pojawia się w Polsce, dane dotyczące jej migracji są gromadzone i analizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zgodnie z ich badaniami, populacja jemiołuszek, która zamieszkuje tereny Europy, przylatuje do nas głównie z krajów skandynawskich. Szacuje się, że liczy ona około 700 tysięcy par. Zjawisko migracji jemiołuszek następuje zazwyczaj wraz z nadejściem jesieni, kiedy to ptaki te przemieszczają się w kierunku południowego obszaru kontynentu. Ruch jemiołuszek jest ściśle powiązany z dostępem do pożywienia – jeżeli lokalne zapasy jedzenia są wystarczające, ptaki nie decydują się na dalszą wędrówkę. Dopiero wykorzystanie dostępnych zasobów pokarmowych skłania jemiołuszki do poszukiwania nowych miejsc zasobnych w jedzenie.