Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia z 2023 roku: Zachowek jako ochrona dla osób pominiętych w testamencie

Może zdarzyć się sytuacja, w której osoba sporządzająca testament nie uwzględnia w swojej ostatniej woli jednego lub kilku swoich ustawowych spadkobierców. W takim scenariuszu mogą oni zostać kompletnie wykluczeni z procesu dziedziczenia. Na szczęście, prawo zapewnia pewną formę ochrony dla takich osób – jest nią instytucja zachowku.

Zachowek to określona suma pieniężna, do której mogą ubiegać się te osoby, których testament nie uwzględnia. Celem tego mechanizmu jest ochrona interesów tych członków najbliższej rodziny zmarłego, którzy zostali pominięci podczas sporządzania ostatniej woli.

Osoba sporządzająca testament ma prawo czynić to według własnego uznania i może podzielić swój majątek między dowolne osoby, a nie tylko te, które mają prawo dziedziczyć na mocy prawa. Niemniej jednak, jeśli ustawowi spadkobiercy zostaną pominięci i zdecydują się na działanie, mają możliwość żądania od spadkobierców testamentowych wypłaty tzw. zachowku, który jest rodzajem rekompensaty za utracony spadek.

Warto wiedzieć, że wysokość zachowku różni się w zależności od sytuacji. W przypadku osoby, która mogłaby dziedziczyć na podstawie ustawy, zachowek wynosi połowę wartości spadku. Jeśli jednak ustawowi spadkobiercy są niezdolni do pracy lub są małoletni, przysługuje im zachowek w wysokości dwóch trzecich wartości spadkowego udziału.