Rośnie liczba Polaków otrzymujących emeryturę honorową, której wartość może przekroczyć 6000 zł w 2024 roku

Emerytura honorowa jest dodatkowym świadczeniem o wysokiej wartości. Prognozy sugerują, że do 2024 roku ta suma może wynieść ponad 6000 zł miesięcznie. Wymóg, aby ją otrzymać jest tylko jeden – osoba musi dożyć 100 lat.

Wysokość emerytury honorowej zależy od konkretnej kwoty, która była aktualna w momencie, gdy dana osoba osiągnęła wiek stulecia. Podstawą do obliczenia tej emerytury jest 100-procentowy wskaźnik średniego wynagrodzenia z poprzedniego roku, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Co ciekawe, z każdym rokiem to świadczenie ma tendencję do wzrostu.

Począwszy od 1 marca 2023 roku, kwota emerytury honorowej wynosi 5540,25 zł. Oczekuje się jednak, że od 1 marca 2024 roku może ona przekroczyć pułap 6000 zł. Mimo że wartość tej kwoty jest waloryzowana, to przyznane świadczenie pozostaje na stałym poziomie do końca życia jego odbiorcy.

Świadczenie honorowe, inaczej nazywane emeryturą honorową, jest przydzielane osobom, które osiągnęły wiek 100 lat. Jest ono wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą przez instytucje takie jak ZUS, KRUS, MSWiA lub MON. Może być również przyznawane jako oddzielne świadczenie dla osób, które nie korzystają z innych form wsparcia.

Warunków do otrzymania emerytury honorowej jest tylko jeden – osiągnięcie 100 lat. Nie ma znaczenia jak wysoka jest emerytura danej osoby czy czy w ogóle taka osoba takie świadczenie otrzymuje. Ten dodatek jest przyznawany nawet tym, którzy nigdy nie pracowali i nie pobierają żadnej renty czy emerytury.