Nowe przepisy w wydawaniu dowodów osobistych

Nadchodzą duże zmiany w wydawaniu nowych dowodów osobistych. Rząd przyjął nowy projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych.

Ma to na celu usystematyzować przepisy panujące w UE i nakłonić państwa członkowskie do wprowadzenia istotnej zmiany. O jakie zmiany dokładnie chodzi i kiedy wejdą w życie? Nowy dowód osobisty obowiązywać ma od 2 sierpnia 2021. Wprowadzona zostanie biometryczna cecha, jaką będzie odcisk dwóch palców. Ma to ograniczyć popularny proceder fałszowania dowodów osobistych. Z momentem wejścia w życie nowych przepisów, zniknie możliwość składania wniosków online, gdyż wyrobienie nowego dokumentu będzie wiązało się z koniecznością osobistej wizyty w urzędzie. Opcja ta będzie dostępna jedynie dla osób do 12. roku życia. Od dzieci nie będzie się także pobierało odcisków palców. Kolejna zmiana, to umieszczenie na dokumencie własnoręcznego podpisu posiadacza, który już był stosowany wcześniej.

Osoby posiadające ważne dokumenty nie powinny się martwić wymianą, ponieważ ich zmiany nie dotyczą. Nowy dowód osobisty z dziesięcioletnim terminem ważności wydawany będzie dla osób powyżej 12.roku życia, dla dzieci jest to termin pięciu lat.