Obowiązki pracodawcy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną wzroku pracownika

Gdy pracownik, który jest częściowo odpowiedzialny za aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, składa wypowiedzenie, jego pracodawca staje przed pewnymi decyzjami. Możliwości takie jak zatrudnienie pełnoetatowego pracownika na tę rolę lub korzystanie z usług firmy zewnętrznej specjalizującej się w bhp mogą być brane pod uwagę. W przypadku naszej firmy, która zatrudnia 237 osób i posiada już utworzoną służbę bhp, jedna osoba pracująca na pół etatu właśnie zrezygnowała.

Niezbędne jest jednak, aby na stanowisku tym pracował co najmniej jeden pełnoetatowy pracownik służby bhp o kwalifikacjach, które przynajmniej czynią go starszym inspektorem ds. bhp. Nie jest to możliwe do wykonania przez osobę spoza organizacji – musi to być etatowy pracownik.

Regulacje dotyczące tworzenia, organizowania, działania oraz uprawnień i kwalifikacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy są wyraźnie określone w artykule 23711 Kodeksu Pracy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym służby bhp.

W innym aspekcie, kiedy pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie, ale informuje pracodawcę o pogorszeniu wzroku, należy skierować go na dodatkowe badania. Ważne jest, aby monitorować stan zdrowia pracowników i reagować na wszelkie doniesienia o potencjalnym pogorszeniu stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli mogą one wpływać na zdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków.