Planowane regulacje na rynku pracy: Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, trafił do programu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ustawa zapowiada istotne modyfikacje w funkcjonowaniu urzędów pracy oraz wzmacnia aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Projekt ustawy odpowiada na dynamiczny rozwój rynku pracy, stawiając przed sobą założenie utworzenia nowoczesnych regulacji, które będą elastycznie reagować na bieżące potrzeby sektora. W konsekwencji ma to przyczynić się do zwiększenia efektywności działania publicznych służb zatrudnienia.

Podkreślono znaczące dysproporcje między liczbą pośredników a zarejestrowanymi bezrobotnymi. Na koniec 2022 roku statystyki pokazały, że na jednego pracownika obsługującego bezpośrednio klientów w urzędzie pracy przypadało od 31 do 240 osób bez jobu. To utrudnia skuteczne, indywidualne podejście do potrzeb bezrobotnego. Co więcej, niesprzyja to także zawodowej aktywizacji osób, które nie są na stałe wyłączone z rynku pracy.

Mimo optymistycznej sytuacji na polskim rynku pracy, wiele osób nadal ma trudności ze znalezieniem odpowiedniego stanowiska. Problem ten dotyka szczególnie mieszkańców obszarów wiejskich, położonych z dala od metropolii, gdzie atrakcyjne oferty pracy są mniej dostępne.

Planowana ustawa ma na celu skonfrontowanie się z kluczowymi wyzwaniami rynku pracy: niskim poziomem aktywności zawodowej, dużą liczbą długotrwale bezrobotnych, niskimi kwalifikacjami bezrobotnych, niewystarczającym udziałem Polaków w kształceniu ustawicznym, trudnościami młodych ludzi na rynku pracy, niedoborem pracowników oraz małą mobilnością osób poszukujących zatrudnienia.

Projekt ustawy proponuje szereg rozwiązań problemów rynku pracy. Między innymi pomoc dla osób nieaktywnych zawodowo i rolników poprzez projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zmiana standardów obsługi bezrobotnych, wprowadzenie „pakietu aktywizacyjnego” czyli kompleksowej pomocy dla jednej osoby bezrobotnej. Wprowadzenie programu „staż plus” który umożliwi zdobywanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przewidziano też pożyczki do 400% przeciętnego wynagrodzenia na pokrycie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych oraz możliwość wyboru urzędu pracy przez osobę bezrobotną. Dodatkowo wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających seniorów poprzez możliwość uzyskania dofinansowania.