Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie

Wybuch konfliktu na Ukrainie był trudnym sprawdzianem również dla państw sąsiadujących z obszarem walk. Polacy szybko ruszyli by pomóc obywatelom Ukrainy, pragnącym uciec przed zagrożeniem w bezpieczniejsze miejsce. Ponadto od początku wojny, Ukraina otrzymuje stałą pomoc finansową oraz humanitarną, której znaczna część pochodzi z naszego kraju.

Na czym polega specjalny status Polaków na Ukrainie?

W ramach podziękowań za pomoc w trudnym okresie, Rada Najwyższa Ukrainy jednogłośnie uchwaliła ustawę o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie. Projekt zakładał ustanowienie praw i gwarancji dla obywateli Polski przebywających na Ukrainie. O jakich kwestiach mowa? Dzięki specjalnemu statusowi możliwe będzie na przykład legalne przebywanie obywateli Polski na obszarze Ukrainy przez okres 18 miesięcy. W trakcie wspomnianego pobytu możemy również w pełni legalnie podjąć pracę, otworzyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. Dzięki temu możemy również korzystać z podstawowych usług medycznych. W przypadku dzieci i młodzieży dodatkowo możliwe będzie także podjęcie nauki w ukraińskich placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Ponadto, zgodnie z założeniami projektu Polakom przysługiwać będą pewne świadczenia socjalne stworzone na wzór tych, z których obecnie korzystają przebywający w naszym kraju obywatele Ukrainy.

Symbol przyjaźni i wdzięczności

Jakkolwiek ze względu na trwającą cały czas wojnę i płynące z tego faktu potencjalne zagrożenie zdrowia i życia, w chwili obecnej zainteresowanie Polaków wyjazdami na terytorium Ukrainy nie jest zbyt duże. Ustanowienie specjalnego statusu Polaków na Ukrainie to gest przyjaźni ze strony rządu naszych wschodnich sąsiadów. Dzięki temu w przyszłości, gdy działania wojskowe się zakończą, możliwa będzie większa integracja pomiędzy państwami. Efektem może być lepsza współpraca w zakresie rozwoju i wzajemnej integracji obu państw. Możemy przewidywać, że znacznemu uproszczeniu zapewne ulegną także kwestie przekraczania granic pomiędzy Polską i Ukrainą, a także prawo dotyczące przewozu towarów pomiędzy państwami.