Reformowanie finansowania mediów publicznych: nowy podatek zamiast abonamentu RTV?

Abonament RTV, będący formą uiszczania opłat za dostęp do publicznych mediów radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkiem każdego obywatela zdolnego odbierać te usługi. Pomimo tego, liczni Polacy omijają ten obowiązek, co wpływa na skuteczność systemu. Z uwagi na to, zaczęto rozważać zastąpienie abonamentu RTV innym rodzajem opłaty.

Abonament RTV jest opłatą obciążającą posiadaczy sprzętu audio-wizualnego, jak radiostacje czy telewizory, które są zdolne do odbierania programów publicznych, takich jak TVP czy Polskie Radio. Aby być zobowiązanym do płacenia abonamentu, należy zgłosić posiadany odbiornik na poczcie i każdego miesiąca, do 25. dnia, dokonywać opłaty. Obecnie za telewizor (lub zestaw radio i telewizor) płaci się miesięcznie 27,30 zł, a za samo radio – 8,70 zł.

Wielu osób jednak uchyla się od płacenia abonamentu poprzez nie rejestrowanie swoich odbiorników. Kontrole przeprowadzane przez Pocztę Polską mają na celu wykrycie takich przypadków, jednak są one rzadziej przeprowadzane w prywatnych domach. W celu zwiększenia skuteczności pobierania opłat na media publiczne, rozważa się zastąpienie abonamentu nowym rodzajem daniny.

Proponowana opłata audiowizualna miałaby wynosić 108 zł rocznie. Na pierwszy rzut oka jest to suma niższa od rocznego kosztu abonamentu RTV za telewizor, wynoszącego 327,60 zł. Abonament RTV obowiązuje jednak tylko dla jednego urządzenia, podczas gdy opłata audiowizualna byłaby naliczana od każdego mieszkańca gospodarstwa domowego w wieku od 26 do 75 lat.

Dla przykładu, w czteroosobowym gospodarstwie domowym, gdzie rodzice mieszkają z dwójką dorosłych dzieci, roczny koszt opłaty wyniósłby 432 zł. To ponad 100 zł więcej niż opłata abonamentowa za jeden odbiornik. Ponadto, podczas gdy unikanie płacenia abonamentu RTV jest możliwe, opłata audiowizualna miałaby charakter obowiązkowy i byłaby pobierana w ramach corocznego rozliczania PIT.

W marcu zaczęły pojawiać się wiadomości o tym, że parlament miał omawiać temat opłaty audiowizualnej w kwietniu. Jednakże, sprawa ta niespodziewanie ucichła. Zamiast tego, w maju otrzymaliśmy informacje dotyczące stawek abonamentu RTV na rok 2025. Według decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stawki te mają pozostać na obecnym poziomie.