ZUS wprowadza nową wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy: 1431 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ustalił, że od teraz każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu związanego z wypadkiem przy pracy będzie wynagrodzony kwotą 1431 zł. Jest to kwota odszkodowania, która zostanie wypłacona, pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów.

Do końca marca obowiązywała stawka 1269 zł za procent uszczerbku, ustalona na początku kwietnia 2023 roku. Rok wcześniej, w kwietniu 2022 roku, ZUS miał na ten cel przeznaczoną kwotę 1133 zł. Co roku, począwszy od 1 kwietnia, wartość odszkodowania rośnie. Przez ostatnie miesiące średnia suma odszkodowania wynosiła 8391 zł.

ZUS określa wysokość odszkodowania na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu, który jest zdefiniowany przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską. Na przykład, osoba poszkodowana w wyniku wypadku przy pracy, która doznała 5-procentowego uszczerbku na zdrowiu, może otrzymać 7155 zł. Jeśli uszczerbek wynosi 10%, suma odszkodowania wzrośnie do 14310 zł. Decyzję w tej sprawie podejmują lekarze orzecznicy po zakończonym procesie rehabilitacji, biorąc pod uwagę nie tylko stopień uszczerbku, ale również związek pomiędzy urazem a samym wypadkiem.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy stanowi najbardziej typowe świadczenie wypadkowe. Aktualne stawki odszkodowań wypłacanych przez ZUS obowiązują do 31 marca 2025 roku i prezentują się następująco:

  • 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – zarówno z tytułu utracenia zdrowia jak i jego pogorszenia o co najmniej 10 punktów procentowych;
  • 25 044 zł dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, zarówno ubezpieczonych jak i rencistów;
  • 128 799 zł dla małżonka lub dziecka zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, którzy są uprawnieni do jednorazowego odszkodowania;
  • 64 399 zł dla członka rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (niebędącego małżonkiem czy dzieckiem);
  • 128 799 zł dla małżonka i jednego lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz dodatkowe 25 044 zł na każde z tych dzieci;
  • 25 044 zł dla pozostałych członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, uprawnionych do jednorazowego odszkodowania obok małżonka czy dzieci;
  • 64 399 zł dla członków rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, uprawnionych do jednorazowego odszkodowania.