Reparacje dla Polski od Niemiec dotyczące II wojny światowej

Od pewnego czasu głośno jest o krokach podjętych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o reparacje wobec Niemiec za II wojnę światową. W ostatnim czasie Ministerstwo wystosowało nawet notę do Niemiec, w której to zamieściło wszystkie swoje żądania.

Czego Polacy domagają się od Niemiec w związku ze szkodami, jakich polska infrastruktura doznała w trakcie II wojny światowej?

W dniu 3 października 2022 r. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało do Niemiec notę dyplomatyczną. Zawarło w niej wszystkie swoje roszczenia wobec Niemiec. Znalazły się tam m.in.:

  • odszkodowanie za poniesione straty materialne oraz niematerialne wyliczone na 6 bln 220 mld 609 mln zł,
  • zwrócenie zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939 – 1945 wszelkich aktywów oraz pasywów będących wówczas w posiadaniu przez polskie banki państwowe i instytucje kredytowe,
  • zrekompensowanie ofiarom zarówno agresji, jak i okupacji niemieckiej, a także członkom ich rodzin wszelkich wyrządzonych im szkód oraz krzywd,
  • pełne i systemowe uregulowanie obecnego statusu Polaków oraz osób polskiego pochodzenia w Niemczech,
  • przywrócenie mniejszości narodowej, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie języka ojczystego,
  • podjęcie przez RFN systemowych działań prowadzących do zwrotu wszelkich dóbr kultury, które zrabowano z Polski, a które aktualnie znajdują się na terytorium Niemiec,
  • uregulowanie wszelkich należności, które wynikają z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeszy, które finansowały zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy i z działalności Banku emisyjnego w Polsce,
  • właściwej współpracy z RP w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej.

Ile obecnie wynosi wartość odszkodowania, o które ubiega się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych?

Jak wskazują liczne źródła, polski resort używa częściej określenia „odszkodowanie”, zamiast kluczowego słowa reparacje. Wynika to głównie z faktu, ze pojęcie „odszkodowanie” ma znaczenie znacznie szersze niż reparacja. Oprócz wspomnianej noty dyplomatycznej wiadomo, że zawarto w niej konkretną kwotę. Jest ona kwotą należną Rzeczypospolitej jeśli chodzi o odszkodowania wynikające z wyliczeń, które zostały zawarte w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939 – 1945.