Wskazówki dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii

Rozważasz budowę farmy fotowoltaicznej i szukasz przydatnych informacji na ten temat? Sprawdź, które miejsca są najbardziej odpowiednie, jakie warunki formalne musisz spełnić i jakie dwa główne cele powinno się mieć na uwadze podczas takiego projektu. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego warto rozważyć budowę farmy PV z wbudowanym magazynem energii. Przeczytaj!

Pierwszym krokiem w procesie budowy farmy fotowoltaicznej jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Miejsce, w którym ma powstać instalacja, powinno być nieprzydatne dla rolnictwa – tereny klasy IV lub niższej są idealne dla takiej inwestycji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy lokalny plan zagospodarowania przestrzennego nie ogranicza możliwości budowy farmy PV – w przeciwnym razie nie otrzymamy zgody na realizację planu. Warto także zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu – powinien on być płaski lub nachylony w kierunku południa, a także niezalesiony. W pobliżu nie powinny znajdować się żadne budynki lub infrastruktura, które mogłyby rzucać cienie na panele i tym samym zmniejszać ich wydajność. Ważnym aspektem jest również możliwość podłączenia farmy do sieci za pośrednictwem istniejącej stacji energetycznej. Istotne jest także, aby teren budowy był dostępny za pomocą utwardzonej drogi.

Kolejnym etapem po wyborze lokalizacji jest dopełnienie licznych formalności. Właściwy urząd miasta lub gminy wydaje tzw. decyzję środowiskową. Zgłoszenie o pozwolenie na budowę farmy PV powinno zostać złożone w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, a dotyczące podłączenia paneli fotowoltaicznych do sieci – u odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego. Wydawaniem koncesji na budowę farmy zajmuje się Urząd Regulacji Energetyki.

Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, można przystąpić do realizacji projektu. Plan, który jest tworzony jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę farmy, powinien zawierać pełną listę urządzeń, w tym szczególnie panele oraz inwertery, wraz z ich parametrami technicznymi. Należy starannie zaplanować rozmieszczenie modułów i upewnić się, że będą one skierowane w kierunku południowym, południowo-wschodnim lub wschodnio-zachodnim. Niezbędne jest również wyznaczenie tras przewodów. Zalecane jest także zabezpieczenie terenu budowy, na przykład poprzez instalację monitoringu już w tym etapie.