Wzrost zainteresowania dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem wśród polskich firm

Największe polskie spółki giełdowe, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników, będą musiały dostarczyć raporty za rok 2024. Od 2027 roku obowiązek ten zostanie rozszerzony na małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające przynajmniej dwa z trzech kryteriów: zatrudnienie powyżej 10 pracowników, suma bilansowa przekraczająca 1,5 mln zł, przychody powyżej 3 mln zł. Podmioty te mogą odłożyć w czasie swoje działania związane z raportowaniem, ale nie są one w stanie uniknąć tego obowiązku. Nawet przed wejściem w życie wymogu, rynek może wymusić na firmach wdrożenie działań z obszaru ESG. Wystarczy, że ich klienci będą preferować dostawców prowadzących działalność w sposób zrównoważony.

Raportowanie ESG i dekarbonizacja mają wspólne cele zgodne z polityką Unii Europejskiej, jednak to drugie wydaje się stanowić większe wyzwanie dla Polski. Aby nasz kraj mógł spełnić wymagania pakietu Fit for 55, szacuje się, że do 2050 roku powinien obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 44-51% w porównaniu poziomem z 1990 roku.