Zmiany w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego od 2022 roku

Zasiłek chorobowy jest pewnym rodzajem wsparcia finansowego, które otrzymują pracownicy niewydolni do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Interesujące jest to, że nawet po zakończeniu zatrudnienia, gdy ubezpieczenie nie jest już opłacane, możliwe jest nadal korzystanie z tego zasiłku. Warto jednak zauważyć, że od 2022 roku okres, w którym można pobierać zasiłek chorobowy po zakończeniu ubezpieczenia, uległ skróceniu. Jak więc prezentuje się aktualny stan prawny?

Zasiłek chorobowy jest przyznawany na okres niedyspozycji do pracy pracownika. Jednakże istnieje ograniczenie czasowe dotyczące jego pobierania:

  • 182 dni – to maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego;
  • 270 dni – to wydłużony okres pobierania zasiłku w przypadku osoby, która nie jest zdolna do pracy ze względu na ciążę lub gruźlicę.

Warto też podkreślić, że zasiłek chorobowy jest nadal dostępny nawet po zakończeniu ubezpieczenia. Jednakże od 2022 roku okres jego pobierania uległ zmianie. W przypadku zakończenia zatrudnienia, zasiłek chorobowy jest dostępny przez nie więcej niż 91 dni.