Czym jest fundusz inwestycyjny?

Zarządzanie jest złożonym elementem rzeczywistości każdej firmy. Biznes bez zarządzania miałby trudności z utrzymaniem się na rynku. Znajomość podstawowych zasad ekonomicznych, rachunkowości czy psychologii to podstawa dobrze działającego biznesu. Zobacz co warto wiedzieć na temat podstaw rachunkowości.

Fundusz inwestycyjny to przede wszystkim osoba prawna. Inaczej można powiedzieć, że jest to jednostka organizacyjna, która ma cele, określone przepisy, które gwarantują jej samodzielność podmiotu prawa cywilnego. Termin ten istnieje już od czasów prawa rzymskiego. Fundusz Inwestycyjny uregulowany prawnie jako główny cel ustanawia lokowanie środków pieniężnych w określone ustawowo prawa majątkowe. Innymi słowy Fundusz inwestycyjny ma za zadanie ulokować wpłacane pieniądze w inne formy, które mają taką samą wartość ale nie są gotówką ani pieniędzmi na koncie bankowym. Do takiej działalność mogą zapisać się osoby fizyczne, instytucje, stowarzyszenia, wszyscy którzy mają gotówkę i chcą ją zainwestować w inne prawnie uregulowane formy finansowe.
Fundusz inwestycyjny jest terminem związanym z zarządzaniem. Bez zarządzania trudno byłoby mówić o biznesie.

Okazuje się, że tylko dobre gospodarowanie gotówką umożliwia stałe utrzymywanie się biznesów na rynku. Jest to podstawa rachunkowości i ekonomii.