Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza wsparcie dla uczniów z obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi

Po najnowszych klęskach żywiołowych Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło uruchomić formy pomocy dla uczniów z rodzin, które poniosły straty. Kluczowym celem tej inicjatywy jest umożliwienie dzieciom efektywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym, pomimo trudności wynikających z utraty dobytku. Wsparcie ma formę tzw. zasiłku losowego, który jest jednorazową pomocą finansową.

Program pomocowy został skierowany do rodzin, które w obliczu katastrofy naturalnej borykają się z problemem utrzymania kontynuacji edukacji swoich dzieci. Zniszczenia materialne w domach często uniemożliwiają im skuteczne nauki, co stanowi podstawę do przyznania tego typu wsparcia.

Finansowanie tej inicjatywy pochodzi z rządowego programu „Pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024”.

Wsparcie dla uczniów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych uwzględnia kilka form: zasiłek losowy na cele edukacyjne, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny, zajęcia opiekuńcze oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Kwota zasiłku losowego wynosi 1 000 zł dla każdego dziecka lub ucznia. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu to 1 540 zł na ucznia, a dopuszcza się łączenie obu form wsparcia do maksymalnej sumy 2 540 zł.

Proces aplikacji o pomoc odbywa się poprzez złożenie wniosku na formularzu dostarczonym przez odpowiednią gminę do lokalnych władz – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.