Praca za granicą coraz bardziej atrakcyjna dla Polaków. Jakie są potencjalne zyski?

Polska boryka się z rosnącą inflacją i niepewną sytuacją ekonomiczną, co skłania obywateli do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest podjęcie pracy za granicą, gdzie wynagrodzenia często przewyższają te oferowane w Polsce na analogicznych stanowiskach. Z roku na rok zauważalny jest wzrost liczby osób decydujących się na ten krok, ale co jest tego przyczyną?

Analiza raportu „Migracje zarobkowe Polaków 2023”, opracowanego przez Gi Group, pokazuje, że prawie 17% Polaków planuje w ciągu najbliższego roku podjąć pracę za granicą. Tymczasem około 60% respondentów deklaruje brak chęci do wyjazdu w celach zarobkowych, a pozostała część nie ma jeszcze wyrobionych planów w tej kwestii.

Choć odsetek Polaków deklarujących chęć wyjazdu za granicę w celach zarobkowych utrzymuje się na podobnym poziomie od grudnia 2020 roku, warto zwrócić uwagę na spadek liczby osób odrzucających tę opcję. We wrześniu 2021 roku, aż 81% ankietowanych stwierdziło, że nie planuje wyjechać za granicę do pracy. Jednak niecały rok później, zaledwie 67,6% respondentów wyraziło chęć pozostania w kraju. Najnowsze badania wskazują na dalszy spadek tego wskaźnika do około 60%. Taka zmiana wynika głównie z niestabilności gospodarczej, która jest efektem pandemii COVID-19 oraz konfliktu w Ukrainie.